Verhalenlezen.nl - Voor al uw verhalen en sprookjes. Ook hebben we liefdes verhalen en erotische verhalen.

De bunker (echt leuk!).

U leest om dit moment het verhaal De bunker (echt leuk!) gepost door Justkidding. Dit verhaal is gepost in de categorie spannende verhalen. Wilt u een zelf geschreven, of een mooi verhaaltje posten? Klik daarvoor hier.

Wilt u terug naar spannende verhalen?
Categorie: spannende verhalen
Gepost door: Justkidding
Gepost op: 2009-2-18

Verhaal:

De bunker (echt leuk!)
Note van schrijver: het verhaal is lang als je de tijd er niet voor hebt verlaat dan deze pagina.
Vind je het spannend? Dan heb je altijd tijd :p
Dit verhaal begon met een spel de bedoeling was dat ik begon en iemand anders mijn bunker zou vernietigen en over zou nemen…
Maar het was zo’n succes dat ik het een beetje veranderd heb verder ben gegaan me schrijven

Inleiding.
Belangrijkste hoofdrollen:
Phyrax,
Naturo,
God,
Satan,
Justkidding.

Het begin.

In de tijd 2600 waren er veel gevechten mensen vonden schepen uit bouwde verschillende wapens de techniek werd uitgebreid.
Tot dat de mensheid zichzelf vernietigde en de aarde explodeerde.
Duizenden jaren later vormende de oude planeet een nieuw planeet genaamd, Planet X.
Nieuw levensvormen ontstonden er maak ook de mens, de mens was terug.
Een aantal mensen maakte een bunker om te overleven beschermt tegen andere levens vormen.
Dit was niet zomaar een bunker, Nee nee! Het was een bunker als je die bezat had je de macht over de wereld.

De nieuwe planeet.

Uit de puin van de aarde ontstond nog een planeet een klein planeetje maar genoeg voor een heel nieuw keizerrijk..
Het nieuwe keizerrijk genaamd utreaan wist dat als ze de bunker overnamen totale macht over de wereld zouden krijgen. Maar hoe?


Diep in het Utraeaanse Keizerrijk; Militair Opperbevel

'We weten het nu zeker. De bunker ligt hier.' De jonge officier wees naar een planeet aangegeven op een holografische kaart. Om hem heen zaten alle belangrijke militaire leiders; links de generaals, rechts de admiraals. Recht voor hem zat de keizer op een redelijke eenvoudige stoel.
'Wat weten we van de bewapening?' vroeg de keizer. 'Precieze aantallen weten we niet, maar de vloot is enorm. En dat is niet het grootste probleem: er is een gigantisch leger van robots op de planeet, Terminators genaamd. Men zegt dat ze onverwoestbaar zijn.'
Er klonk gemompel in de zaal. Daarna sprak de bevelhebber van de vloot: 'Ik denk dat we met een snelle, sterke aanval de vloot wel kunnen verslaan.' De andere admiraals wisselden blikken van trots en verstandhouding met elkaar. 'Maar de Terminators... Ik denk niet dat het leger dit aan kan.' 'Twijfel je soms aan de vechtlust van ons Glorieuze Leger?' mompelde een generaal. 'Stil!' beval de keizer. 'De admiraal twijfelt niet aan je vechtlust, maar ik ben het met hem eens. Onverwoestbaar is nogal... moeilijk te verslaan.'
'Maar hoe nemen we dan de bunker in?' sprak een andere generaal. 'We kunnen ze niet zomaar uitzetten...' De andere militaire leiders, inclusief de keizer, dachten na over een oplossing, maar tevergeefs.
Al die tijd was de jonge marine officier die de presentatie had gegeven stil. Maar plotseling kreeg hij een ingeving.
'Misschien kunnen we dat wél, generaal.' De generaal keek hem vragend aan. Toen wendde de marine officier zich naar de keizer. 'Mag ik de machtige keizer een voorstel doen?' De keizer maakte een achteloos gebaar met zijn hand. 'Vooruit, laat maar horen.' 'Deze Terminators zijn misschien onverwoestbaar, maar ze hebben één zwakte: energie. Als we deze kunnen stoppen, stoppen de machines automatisch ook,' vertelde de officier. 'En hoe wil je de energie toevoer stoppen?' vroeg de keizer. 'Heel simpel, machtige heerser: met een elektromagnetische puls, oftewel EMP. Als we deze op de robots vuren, raken hun circuits overbelast en worden ze uitgeschakeld,' zei de officier triomfantelijk.
De anderen knikten instemmend; eerst aarzelend, maar toen enthousiast. Dit zou wel eens kunnen werken! 'Een goed plan, maar er is één nadeel: EMP-raketten kunnen niet vanaf een schip in een baan rond de planeet worden geschoten. We moeten op de planeet landen,' zei de bevelhebber van de vloot. 'Het ziet er naar uit dat het Glorieuze Leger weer een mogelijkheid krijgt om zijn eer te bewijzen.' De opperbevelhebber van het leger keek trots vooruit.
'Dan is het besloten!' riep de keizer. 'Admiraal, neem het bevel over de 26ste Armada, en schakel hun vloot uit.' 'Tot uw orders, keizer!' riep de opperbevelhebber van de vloot. 'Generaal, neem de 34ste, 35ste en 36ste Brigade mee, en houd de Terminators bezig. Als je de EMP raketten hebt opgesteld, vuur je deze af op die zielloze dingen en schakel je deze uit. Hierna neem je de bunker in, in naam van Utraea.' Tot uw orders, keizer!' riep de opperbevelhebber van het leger. 'Wacht even, generaal. Dit is een belangrijke missie, neem daarom ook een aanvalseenheid van de Doodskop Garde mee. Deze zullen waarschijnlijk wel van pas komen. Ik zal u een schriftelijk bevel meegeven, zodat ze u zullen gehoorzamen in deze opdracht.' 'Tot... tot uw orders keizer,' stamelde de opperbevelhebber van het leger. De gedachte dat een aantal van die verschrikkelijke duivels meegingen, beviel hem helemaal niet. Het feit dat ze het altijd nodig vonden om afgehakte hoofden mee te nemen -vandaar hun naam- hielp hier niet bij. Hij keek naar de opperbevelhebber van de vloot; deze keek ongemakkelijk terug. Deze eenheid kwam immers op een van zijn schepen terecht...
Hierna liep de vergadering ten einde, de keizer stond op. Vrijwel meteen stonden alle andere aanwezigen op. De opperbevelhebber van de vloot stak zijn borst vooruit. 'Leve het Rijk! Leve onze machtige keizer!' 'HEIL!' antwoordde de anderen.

De dag van de missie

De vloot was snel gelanceerd. Na een voorspoedige reis kwamen deze in baan van de planeet. De bevelhebbende admiraal stond op de brug van het vlaggenschip, net als de generaal die de grond operatie zou leiden. 'Goed, onze schepen zijn in positie. Ik stel voor dat u naar uw mannen gaat,' sprak de admiraal. 'Inderdaad, alles is voorbereid,' antwoordde de generaal. Ik hoor wel van u wanneer de grond actie kan beginnen. Veel succes, admiraal.' 'U ook, generaal.'
Kort daarna begon het gevecht. De ruimteslag was verschrikkelijk; veel schepen van de 26ste Armada gingen verloren. Toen het gevecht in controle van de vloot kwam, kreeg de generaal een bericht van de admiraal. 'Gevecht in controle... grond actie kan beginnen.'
Hierop zetten de landers koers naar de planeet. Deze landden op ongeveer een kilometer van de bunker vandaan. Razendsnel kwamen de soldaten van boord, en zette zij een verdedigingsgordel op rond de landingsplek. 'Oké, tempo, tempo, die robots zijn hier zo! Artillerie, zet die EMP's klaar; en snel! Hij was nog niet uitgesproken, of de Terminators kwamen tevoorschijn. 'Houd de linie! Vuur op de flanken, drijf ze bijeen.' De mannen vuurden, maar zonder effect. De Terminators kwamen dichterbij. 'Artillerie, klaar?' 'Nog even geduld generaal,' antwoordde de artillerie commandant. 'Nog even... EMP's zijn klaar generaal!' 'Vuur!' riep de generaal.
De raketten vuurden tegelijk af, en even was het stil. Toen ontplofte de raketten met een oorverdovend geluid. Elektrische vonken schoten van de Terminators af. Even schokte ze, en daarna stortten ze geluidloos in elkaar.
Er steeg een hard gejuich op uit de gelederen van de soldaten. 'We zijn nog niet klaar mannen, hij heeft de bunker!' riep de generaal. Hij keek naar de aanvalseenheid van de Doodskop Garde. 'Hier komen jullie van pas. Neem de bunker in, onze keizer beveelt het.' De aanvoerder van de Gardisten knikte, en ze vertrokken.

De generaal kwam wat later naar de bunker. De stank van bloed steeg op vanuit de bunker. 'Wat hebben ze nu weer gedaan...' dacht de generaal. Hij kreeg bijna medelijden met de vijand, toen hij ze zag. Ze waren totaal uit elkaar gereten. Toen zag hij een groepje Doodskop Gardisten staan. Hij liep ernaartoe, en een van de Gardisten wendde zich tot hem. 'Is dit gevreesde naturo, generaal?' Hij wees op iets dat kort geleden nog een mens was. Zijn gezicht was echter nog herkenbaar. 'Ja... ja dat is hem' antwoordde de generaal.

De admiraal van de 26ste Armada nam toen contact op met de keizer. 'Machtige keizer, de bunker is van u.' 'Uitstekend,' antwoordde deze. 'Verbind me door met de bunker, ik heb nog wat te zeggen.' 'Zoals u wilt, keizer.'
Vervolgens verscheen een holografisch afbeelding van de keizer. De Doodskop Gardisten en de generaal gingen in de houding staan. Phyrax, de keizer, riep: NU IS HET MIJN BUNKER! IK HEB DE MACHT!”

Paar uurtjes later:

***SYSTEM REBOOT***
***HEALTH STATUS OK***
***MISSION - GET BUNKER BACK***
***MISSION - DESTROY PHYRAXS ARMY***

De Terminators stonden op en begon het leger van Phyrax massaal af te maken. Het leger van Phyrax had geen schijn van kans. Intussen was een hulpvloot van Naturo gearriveerd en verraste de 26e Armada met een overweldigende verrassingsaanval. De 26e Armada verloor. Intussen waren de Terminators het leger van Phyrax nog massaal aan het afslachten. Nadat de Terminators het leger van Phyrax tot op de laatste man hadden afgeslacht, gingen ze de bunker is . Toen ze daar eenmaal het lichaam van Naturo vonden, hebben ze hem weer gerepareerd en is de bunker weer in handen van Naturo en zijn leger onverwoestbare Terminators.

“De 26ste Armada was verwoest, maar de admiraal wist nog nét te ontsnappen. De bevelhebber van het leger was nobel gesneuveld in de strijd, samen met zijn trouwe soldaten van de 34ste, 35ste en 36ste brigade. Het werd de admiraal niet in dank afgenomen dat hij niet met zijn vloot ten onder ging, daarvoor moest hij zich verantwoorden bij de krijgsraad. Omdat het om de hoogste marine-officier ging, zit de keizer de raad voor.”

Hoge Militaire Tuchtraad, Utraea

Ondanks dat de sfeer uiterst vijandig tegenover hem was, probeerde de bevelhebber van de vloot rustig te blijven. Als hij moest sterven, deed hij dat met eer tegenover zijn keizer. Deze zat op een hoge troon aan een bureau. Naast hem zaten twee raadsleden van de krijgsraad. 'We werden compleet verrast,' vertelde de bevelhebber van de vloot teleurgesteld. De keizer fronste zijn wenkbrauwen. 'Verrast? Hoe kan dat?' vroeg hij. 'Ze sprongen vlak naast ons uit de hyperruimte,' legde de bevelhebber van de vloot uit. Het publiek, dat op banken links en rechts van hem zat, begon te morren. 'Waarom kon u hun vloot niet vernietigen?' vroeg een raadslid. 'Ze waren enorm in de meerderheid. Verder hadden we al veel verliezen geleden tijdens onze eerste aanval op de bunker.'
Het andere raadslid keek spottend. 'Toen u hun vloot zag, werd u toen soms verblind door hun aantallen?' 'Verblind?' vroeg de bevelhebber van de vloot verbaasd. 'Verlamd, met stomheid geslagen?' legde het raadslid uit. 'Nee, absoluut niet,' antwoordde de bevelhebber van de vloot. 'Maar toch werd uw vloot verslagen, de Terminators opnieuw geactiveerd, en werd de bunker bevuild door hun vieze voetstappen? Door úw nalaten is de bevelhebber van het leger gestorven!' De bevelhebber van de vloot boog bedroefd zijn hoofd. 'Toen ik hoorde dat de Terminators weer gestart werden, was er niets dat ik nog kon doen.'
De toeschouwers begonnen woedend te roepen. 'Er zal órde zijn in deze raad!' riep het raadslid dat als eerste gesproken had. De toeschouwers werden stil. Het spottende raadslid boog zich naar de keizer toe. 'Nobele keizer, dit heeft lang genoeg geduurd. U doet er goed aan een voorbeeld te stellen, het volk wil het!' De keizer kapte hem af met een gebaar van zijn hand, en richtte zich tot de bevelhebber van de vloot: 'Jij bent een van onze meest geëerde officieren. Lang heb je onze Armada's geleid met eer en toewijding. Maar je onkunde om de bunker te houden, was een gruwelijke fout...'
Toen stond een toeschouwer geëmotioneerd en woedend op. 'Nee! Het was hóógverraad!' Andere toeschouwers knikten instemmend, en vielen hem bij.
De bevelhebber van de vloot keek angstig om zich heen. Door een stomme fout stond hij op het punt zijn functie kwijt te raken, en misschien zelfs zijn leven. Één moment van onoplettendheid. Dit maakte hem woedend. 'Ik zal dóórgaan met mijn campagne tegen de Terminators!' zei de bevelhebber van de vloot standvasig. 'Nee!' zij de keizer kortaf. 'Dat zal je niet.' Hij wenkte naar twee soldaten van de Doodskop Garde. Deze liepen naar de bevelhebber van de vloot toe, en sloegen hem in de boeien. Een derde ging voor hem staan. 'Voer hem af, zijn rang is hij vanaf nu kwijt. Zijn verdere lot hoort hij later.'

Enige tijd later...

De drie Doodskop Gardisten liepen samen met de gevangene door een cellencomplex. Twee liepen naast hem, en de derde liep voor hem. Ze liepen al een hele tijd, en dit begon twee gardisten te vervelen. 'Hoe lang moeten we nu nog met hem lopen? Iedere cel is toch goed?' zeurde de linker. 'Waarom gooien we hem niet gewoon bij die daar?' zei de rechter. Grinnikend wees hij naar een agressieve gevangene. 'Hij kan vast een boksbal gebruiken...' 'Hem?' zei de linker weer. 'En wij dan? Ik heb al een hele tijd niet meer gevochten en hij is geboeid, dat bevalt we wel...' 'Stil!' riep de derde die voorop liep. Duidelijk had hij de hoogste rang. 'Jullie lijken wel burgers die net van de wapentraining afkomen!' Hij draaide zich om naar de anderen. 'Hij komt helemaal niet in een cel.' Er flikkerde een boosaardig licht in zijn ogen. 'De keizer heeft wat bijzonders in gedachten...'

Uiteindelijk kwamen ze aan in een kleine zaal, waar de keizer en een onbekende man hem opwachtten. De leider van het stelletje Gardisten maakte een buiging. 'Machtige keizer Phyrax! Ik heb de verrader meegenomen.' 'Dank je sergeant, je kunt gaan.' De sergeant keek verbaasd op. 'M-maar ik dacht dat...' 'En neem mijn twee andere Doodskop Gardisten mee.' De sergeant stond op. 'Kom op jongens, we gaan.' Hij wierp een hatelijke blik op de gevangene.
De keizer keek naar hem. 'Je weet dat je je rang kwijt bent. Maar je andere straf heeft de raad aan mij overgelaten.' Hij hief zijn hand naar de andere man. 'Ik wil je graag aan iemand voorstellen. Dit is iemand die Terminators door en door kent. Zijn naam is Connor. John Conner. Hij leidde een verzetsbeweging op zijn planeet tegen die dingen.'
John Connor nam het woord. 'Jullie plan om de Terminators met een EMP uit te schakelen was best slim. Helaas hebben die dingen een back-up. Ze blijven zichzelf rebooten. Daarom hadden jullie ze moeten vernietigen.' 'Het probleem is echter dat ze onverwoestbaar zijn,' zei de gevangene. 'Dat heb ik gehoord ja. Maar het goede is, is dat het minstens 6 uur duurt voordat ze rebooten. Dit geeft jullie genoeg tijd om ze weg te werken, bijvoorbeeld door ze de ruimte in te schieten. Als ze crashen op een andere planeet, kunnen zelfs zij niet zomaar terugspringen naar die bunker.'
'Wat me ook gelijk bij het nieuwe plan brengt,' begon de keizer. 'Ik ben van plan om een kleine eenheid van de Doodskop Garde naar de planeet te sturen. We vuren weer EMP's af. Maar daarna stoppen we ze allemaal in raketten, en schieten we ze naar een onbewoonde planeet.' 'Hoe kan ik daarbij helpen? Ik kan niet langer troepen leiden...' zuchtte de gevangene. 'Zó niet nee! Maar... word een Doodskop Gardist... en je hebt mijn toestemming om je te wreken!' Een uniform van de Doodskop Garde kwam tevoorschijn uit een kleine kist. 'En hoe zit het met de raad?' vroeg de gevangene. 'Ik denk niet dat die Terminators je laten leven,' glimlachte de keizer. 'Eigenlijk ben je dus al dood...' De gevangene keek naar het zwarte uniform, versierd met botten-patronen aan de zijkant en de uiteinden van de mouw. Midden op de borst zat de witte schedel, het merkteken van de Garde. Toen trok hij het vastberaden aan. Hij keek de keizer rechtstreeks in zijn ogen.

'Wat wilt u van uw Gardist?'

De missie

Een klein scheepje vloog naar de planeet. Buiten lag de vloot van Naturo om de planeet. In het scheepje zaten wat mannen van de Garde, samen met een nieuwe voorraad EMP's. De transport-raketten zouden laten met de 82ste Armada aankomen, aangevoerd door een jonge admiraal.
De aanvoerder van de clubje gardisten was een oude veteraan. Hij had een groot litteken dat liep van de rand van zijn wenkbrauw tot aan het laagste punt van zijn hals. Hij kende de vroegere bevelhebber van de vloot, en had respect voor hem. Maar het besluit om van hem een Doodskop Gardist te maken, zónder de loodzware training te doorlopen? Die man kwam nog niet eens door de Mars van Mijlen heen!
'Dat uniform staat je, maar het kan niet verbergen wie je bent,' zij hij tegen hem. 'Niets zal dat ooit kunnen,' antwoordde de nieuwe Gardist. 'Ik hoop op een eervolle dood hier.' 'En die zul je krijgen..' antwoordde de commandant weer.

Toen ze geland waren, ging het precies zoals de vorige keer. Met één verschil. Doordat ze met zo weinig waren, werden de sensors van de machines compleet verrast. Toen de EMP's gelanceerd werden, konden ze alleen nog maar toekijken.
Intussen had de 82ste Armada zijn werk gedaan. De transport-raketten waren nog sneller gelanceerd dan dat ze gebracht werden. 'Weten we zeker dat dat álle Terminators zijn?' vroeg een Doodskop Gardist aan zijn commandant. 'Ja, voordat deze missie gestart werd, waren de aantallen van de Terminators al bekend. Het waren er precies 10.000, robots houden van ronde aantallen. En zelfs al hebben we ze niet allemaal, dan zal dít ze niet bevallen!' riep de commandant uit. Naast de bunker stonden grote aantallen EMP's gestationeerd. Verder waren er in een omtrek van een kilometer sensoren aangebracht. 'Knappe robot die hier langskomt zonder gezien te worden,' grinnikte de commandant. 'Maar maak je geen zorgen, we hebben de planeet gescand. Er is helemaal niemand meer, mens of machine, behalve wij... en Naturo. Deze was immers nog in de bunker toen de EMP's gelanceerd werden.' Toen kwam één Gardist naar hem toe. 'Commandant, ik vraag toestemming om Naturo te vernietigen.' 'Waarom zou ik je die geven?' vroeg de commandant, zonder hem aan te kijken. 'Omdat ik nog leef....' antwoordde hij duister. De commandant glimlachte. 'Je hebt toestemming.'

De bunker

Hij nam een draagbare EMP mee, en snel liep hij de bunker in. Hij was op zijn hoede; hij kon overal zitten. Plotseling hoorde hij voetstappen. Hij dook weg achter een pilaar. Naturo liep hem straal voorbij... Tot hij bleef stilstaan. Snel kwam hij achter zijn pilaar vandaan, en ging achter hem staan. Hij zette de EMP lanceerder op zijn schouder, en vuurde. 'Dit is voor de bevelhebber van het leger!' gromde hij tegen Naturo, en vuurde. Even vonkte Naturo, en toen viel hij als een lappenpop op de grond. Hij zorgde ervoor dat het lichaam gelanceerd werd, maar stopte hem eerst in een onverwoestbare kist. Wanneer Naturo zou neerstorten, zou hij die maar moeilijk openkrijgen... Natuurlijk werd ervoor gezorgd dat Naturo op een andere planeet kwam dan zijn Terminators.

Hierna liep hij naar buiten, en voelde de warmte van een zon op zijn gezicht. De commandant liep naar hem toe. 'Ik zie dat Naturo weer weg is,' zei hij onverschillig. De Gardist knikte. 'De sondes zeggen dat hij op een afgelegen rotsplaneet geland is, met absoluut geen leven.' 'Ik heb ook goed nieuws,' zei de commandant. 'Alle andere Terminators zijn geland op een andere kleine rotsplaneet, ook zonder leven. Als er een reddingspoging komt, zal de 82ste deze wegvagen. Oh, en ik breng woord van onze illustere keizer.' Hij draaide zich om naar de bunker. 'In naam van Keizer Phyrax I spreek ik deze woorden!' riep hij.


De grote fout.

Al eerder had de mensheid een fout gemaakt, al eerder was de planeet vernietigd.
God kon dit niet langer aanzien.
De aarde verdween ineen keer in een zwart gat, het is nooit meer terug gevonden.
Zelfs met een tijdmachine is het niet mogelijk om het terug te krijgen.
JustKidding (Mijn character) zweefde nog als enigste rond in de ruimte en niemand kon meer terug komen op welk manier dan ook.
Uit Justkidding Bestond er een nieuwe planeet genaamd The Bunker.
Hij bouwde veel gebouwen en maakte Justkidding klonen.
Het waren niet zomaar klonen nee, het waren klonen die er anders uit zagen als Justkidding na mate de jaren.
Maar er zat een stukje DNA in die er niet uit kon, als iemand zonder dit DNA op de planeet kwam, zag Justkidding dat en kon hij die persoon vernietigen.
Justkidding had een drankje uitgevonden zodat hij onsterfelijk werd.
eeuwen later en de populatie was 7miljard klonen waarvan 5miljard klonen soldaten waren.
Er werd een nieuwe bunker gemaakt een speciale bunker die bijna niet te vinden was.
JustKidding werd bewaakt 24/7 door meer dan 10.000.000 soldaten.
Nooit zou Justkidding zijn bunker over genomen worden het is gewoon niet mogelijk meer.
Jaren gingen voorbij niemand kwam van de oude planeet terug ondertussen had JK zoveel verdediging gemaakt dat je het gewoon niet kon voorstellen.
De enigste manier om binnen te komen was via de ruimte. Maar dat zou een gevecht worden van jaren tussen schepen en krachtvelden... Het was mogelijk via de ruimte maar het kon bijna niet.
Zelfs al was je op de aarde gekomen kon je niet verder langs die miljarden soldaten.
Een aantal jaren later kreeg JustKidding een gevoel een sterk gevoel van een speciale kracht...
De kracht was god, omdat hij 25.000 jaar leefde kreeg hij een beloning dat was gods kracht.
Nu kon niemand meer winnen. nee het was over.

Ondergang.

De hele planeet was in Justkidding's handen. Maar uiteindelijk zou zijn kracht zijn ondergang betekenen...
Toen Justkidding zijn krachten kreeg ging dat niet zomaar. Er kwam zóveel energie vrij dat er een scheur in de ruimte ontstond; een scheur naar een andere dimensie genaamd de Leegte.

Nu is de Leegte niet echt leeg. Het is ook geen alternatief universum, eerder een soort eindeloze vlakte met af en toe een rotsformatie. Leeg in de zin van onbewoond is ook niet waar; het is het thuis van vele verschrikkingen... dingen die niet door wetenschap te verklaren zijn. Dingen die een gevaar vormen voor de mensheid, mochten ze ontsnappen. Onder deze dingen was een oeroud wezen. Hij had alles meegemaakt; met de oerknal ontstond hij ook. Je zou het nog het meest kunnen vergelijken met de sturende kracht van een virus. Zelf noemde hij zichzelf The Virus.

Sommigen zouden de Leegte omschrijven als de Hel, maar de Hel is nog erger. De scheur naar de leegte hield maar één seconde stand, maar dat was te lang. The Virus ontsnapte naar het universum. Hij landde op een andere planeet dan diegene met de bunker. Maar hier waren ook mensen, en dat waren geen Justkidding klonen...

Een van die mensen had het ongeluk The Virus tegen te komen. De arme man zag vaag een grauw, vervormd gezicht te midden van schaduwachtige slierten en klauwen. Toen werd alles zwart...

Uren later werd de man weer wakker. Hij leefde nog! Maar wat... wás dat voor iets? Snel ging hij terug naar huis. Hij wist niet dat dit precies de bedoeling was van The Virus. Want de man stierf een dag later aan een mysterieuze ziekte, maar het lichaam stond weer op.... versgevormde zombie wist nog een andere onoplettend slachtoffer te bijten voor deze ontsnapte, anders was hij kaalgevreten. Zo werden meer en meer mensen besmet en veranderd. Allemaal stonden ze onder The Virus zijn bevel, direct verbonden door zijn gedachten, en werden ze gedreven door één behoefte... eten (hoewel ze dit qua voeding niet nodig hadden, ze zijn al dood...)

Nu hadden sommige zombies nog wat ruwe intelligentie over; zij dienden af en toe als leider van een horde (onder The Virus natuurlijk). Ook konden zij speciale taken uitvoeren, zoals... het vliegen van een ruimteschip. Langzaam werd heel het universum besmet, behálve die ene planeet met de bunker, want die werd nog beschermd door Justkidding. Maar The Virus had alles al bedacht. De ondoden hadden in de loop van tijd een flinke vloot verzameld. Deze zette koers naar de planeet The bunker..

Hier aangekomen gebruikten de zombies de tactiek van enteren; dat wil zeggen kleine landers gingen aan boord van grote schepen terwijl kruisers ze afleidde. Zo werd een deel van de vloot besmet, en een deel werd vernietigd. Zoals Justkidding al zei duurde het even, maarja... genoeg ondoden in het heelal. De nieuwe zombies van de vers besmette vloot werden even apart gehouden door The Virus, want zij hadden een speciale taak.

Nadat alle krachtvelden kapot waren geknald door de oorspronkelijke + het besmette deel van Justkidding's vloot (duurde weer heel lang) kon het grote plan in actie worden gezet. De zombies die oorspronkelijk bij Justkidding hoorde werden in landers gezet. Verder waren er landers met oudere zombies. Al deze landers zette koers naar de planeet The bunker. Veel landers werden kapotgeschoten. De oudere zombies die het overleefden werden door Justkidding vernietigd omdat ze het stukje DNA niet hadden, maar de zombies van Justkidding's vloot hadden deze wel...

Het resultaat was verschrikkelijk. De zombies hielden een feestmaal op Justkidding's klonen; eerst de 2 miljard burgers, en toen de soldaten. Ze waren misschien wel in de meerderheid, met veel verdediging, maar ja... hoe dood je iets dat al dood is? Niet!
En nu is Justkidding aan de beurt... The Virus was geland op de planeet. Justkidding probeerde hem te doden, maar zijn krachtan hadden geen effect op iets dat... niet van dit universum afkomstig is. Zo wist hij ook langs de verdediging te komen (veel was al besmet af verwoest), en in de bunker te komen. Daar kwam hij Justkidding tegen. Hij kon niet dood, maar dat was The Virus zijn bedoeling ook niet. Omdat hij met de oerknal was ontstaan, had hij verboden kennis... onder andere hoe je een deur naar de hel kon openen (nee, niet de Leegte). Deze opende hij, en Justkidding viel er krijsend in...

Phyrax vergat één ding. dat ene ding werd hem zijn dood.

JustKidding had zo'n grote kracht dat als ook maar iemand hem zag dood ging.
Zijn lichaam branden dan helemaal dood en zelfs zijn ziel zou dood zijn.
Vele dementoren van satan probeerde bij Justkidding te komen, Geen een lukte dat.
Toen Satan eraan kwam werd Justkidding zo sterk dat zelfs Satan dood kon gaan...
Maar! Op 't laatse moment zei Satan; " WACHT! Ik heb een deal voor je"
Justkidding verzwakten zijn krachten en begon een gesprek.
Satan;" IK haat The virus, als deze in de hel komt hebben we allemaal een probleem! "
JustKidding; " Dat is zeker, maar ik wil mijn bunker terug! "
Satan; "Nou, dan weet ik het wel!"
Even later
Satan; "Kijk ik stuur al mijn dementoren naar de bunker.
Op dat zelfde moment kun je uit de hel teleporteren door het zelfde gat waar de dementoren uit gaan.
Maar zorg dat je kracht niet aan staat anders maak je heel de hel dood."
JustKidding;" Dat is goed, Maar hoe gaan we dit dan precies doen?"
Satan;" Nou mijn dementoren kunnen de The virus zombies verslaan zonder problemen.
Maar The virus zelf, de echte oerkracht van de The virus die moet je zelf verslaan"
JustKidding;" Prachtig idee! We doen het!"

Een aantal uurtjes later kwamen we aan bij de bunker.

Het was The virus zelf VS JustKidding...
Er werd gevochten JustKidding dacht dat hij The virus aankon met zijn krachten maar dat viel helaas tegen...
The virus was uitgeput en wist dat JustKidding niet dood kon, Maar JustKidding wist ook dat The virus te sterk was om te vermoorden.
Met de laatste krachten vochten ze, maar er kwam geen einde.

Tot dat!

Satan kwam en vernietigde The virus met zijn geweldige kracht, The virus kon daar niet tegen op omdat hij al uitgeput was.
Nadat JustKidding helemaal opgeladen was vernietigde hij alles, maar ook alles van de The virus virus.
Satan; "We zijn een goed team! zullen we voor altijd samen werken? "
JustKidding; " klinkt goed!"
Satan;" Nou dan nemen we The Bunker mee naar de hel "

Nu The Bunker in de hel stond werd het bewaakt door miljarden en miljarden dementoren en door Satan en JustKidding zelf.
Helaas voor het bestaan, de enige echte persoon die goddelijke krachten had werkte samen met Satan.
de wereld werd afgebrand tot een vuurbal...
Maanden gingen voorbij en Justkidding bluste de vuurbal en het was grijs, grauw nee... het was leeg er was niets meer over.
Justkidding maakte bomen en dieren en mensen, maar hij dacht nu goed na.
Al de dieren en mensen waren beschermt tegen welke virus dan ook. en speciale DNA die vernietigd zou worden als de levensvorm veranderd.
En als er een ziekte in kwam werd deze persoon dier plant automatisch vernietigd.
Krijgers werden opgeleid met vecht kunsten.
Wapens werden uitgevonden, nieuwe schilden werden uitgevonden.
Het was een nieuw tijdperk een tijdperk van niet vernietigende verdedigingen en wapens.
Ja zeker nu Satan alles beschermde en Justkidding dat ook deed.
Ook werd er een kracht van JustKidding zelf over de The Bunker gewikkeld als iemand erna keek van uit de ruimte, ging hij/zij dood.

Nog niet voorbij:

De Heer (ja, de echte) keek naar The Bunker en treurde van alle onlusten. Alle mensen daar aanbaden de duivel, en Justkidding stond naast hem. Hij kreeg er spijt van dat Hij Justkidding gezegend had. Helaas kon zelfs Hij het niet afnemen. Hier moest wel wat aan gedaan worden. Hij dacht na, en kreeg een oplossing. Een oplossing die Hem niet beviel, maar het was noodzakelijk.

The Virus was misschien vernietigd, maar af en toe was er een gefluister te horen, als de schaduw van iets dat vroeger groot was. De Heer bracht dit terug naar de Leegte, en kon zo The Virus weer tot leven wekken (niets is onmogelijk voor de Almachtige). Toen sprak de Heer tot The Virus:

de Heer: The Virus! The Virus!'
The Virus: 'Wie is daar? Wat is er gebeurd? Het laatste dat ik me herinner, is dat Satan grijnzend boven me stond...'
de Heer: 'Ik heb je weer tot leven gewekt. Nu staan we weer op de plek waar je al sinds het begin der tijden verbleef. Maar ik, God jouw Heer, heb een plan voor je. Jij zult je aan mij onderwerpen. In ruil daarvoor geef ik je heerschappij in mijn naam.'
The Virus:'Wat bent u van plan, Almachtige?'
de Heer:'De onlusten die op The bunker plaatsvinden hebben mij bereikt. De mensen daar zijn slecht, en moeten vernietigd worden. Zij zijn echter niet meer vatbaar voor jouw plaag'
The Virus: 'Maar dan kan ik niet veel doen... Ik kan tegen Justkidding vechten, zelfs als ik niet kijk naar hem, maar hoe zit het met Satan-'
de Heer:'Zwijg! Denk je dat ik dat niet bedacht had? Laat Satan maar aan mij over. En mensen zijn geen partij voor mijn engelen, geleid door de aartsengel Michaël. Jij moet tegen Justkidding vechten. Je zult hem niet verslaan, maar je zult hem tegenhouden. Hierna kan ik Satan en Justkidding terugsturen naar de Hel. Voor mij is niets onmogelijk.'
The Virus:'Ik zal doen wat u vraagt, Heer'

De Almachtige zorgde ervoor dat The Virus naar de planeet The Bunker. Zijn ogen waren magisch verzegeld, ze konden niet opengebroken worden. De mensen en dementors keken stomverbaasd naar The Virus, die daar moederziel alleen op die planeet in de hel stond. Uiteindelijk kwam Satan naar hem toe.

Satan:'Ik dacht wel dat er zo iets zou gebeuren... je bent heel dapper, en héél stom bezig.'
The Virus: 'Ik vrees de Afgrond niet, duivel. Laat deze planeet gaan, nu het nog kan.'

Er klonk een luid gelach, door de mensen en door Satan. Justkidding kwam toen net aangelopen.
Justkidding:'Wel maatje, je bent een beetje in de minderheid, zonder die zombies van je....'
Er kwam een glimlach op het gezicht van The Virus
The Virus:'Dat denk ik toch niet...'

Toen kwam het Hemelse Leger onder leiding van Michaël aan op de planeet. Allemaal hadden ze hun ogen gesloten, maar voelden ze feilloos aan waar iedereen was. Ze konden moeiteloos de soldaten en afweer uitschakelen; wat een miezerige wapens in vergelijking met het Hemelse Leger.
En de Dementors? Die werden verslagen door dodelijke Patronussen

Toen begon de ultieme strijd tussen goed en kwaad.
de Heer: 'Je hebt verloren, Satan. Ik ben de Alfa en de The Bunker, jij, jij bent een miezerige worm.'
Een verblindend licht ontstond tussen hem in.
Satan: 'Néééé!! g...God...u...bent de Almachtige!'

Al die tijd was The Virus met Justkidding aan het vechten. The Virus had natuurlijk nog steeds zijn ogen dicht. Er kwam maar geen winnaar, precies zoals de vorige keer.

Maar nu!

God had Satan uitgeschakeld, en opende de deur naar de Hel.
The Virus(vermoeid) :'En... dit keer... BLIJF je daar!'
Met zijn laatste krachten trok hij een zak over Justkidding, bond deze dicht en gooide die het portaal binnen.
Justkidding (vanuit de zak): 'Nee...'

Toen de mensen zagen dat hun leiders verslagen waren, kregen ze berouw van hun daden. Ze vielen neer en huilden. Ze smeekten voor hun leven. Maar het was tevergeefs.

Natuurlijk werd er geleerd van de vorige fout. Justkidding werd in onbreekbare boeien geslagen, die vastgeketend werden aan de vloer van de Hel, en nooit los konden komen. Door de zak kon iedereen veilig naar hem kijken. Ook Satan ging terug naar de Hel en werd in onbreekbare boeien geslagen, die vastgeketend werden aan de grond van de Hel, en nooit los konden komen. Hij werd ver weg geplaatst van Justkidding; overleg was nooit mogelijk. Uiteraard zijn er geen sleutels van de ketenen, en kunnen ze ook niet losgebroken, gewrikt of iets dergelijks worden. Zo konden ze ook niet teleporteren uit de Hel.

Er werden engelen geplaatst die de Hel in de gaten hielden. De dementors konden niets uitrichten, want ze konden niet met hun meesters communiceren, ze waren geboeid in dezelfde boeien als Justkidding en de duivel en de engelen vuurden constant patronussen op ze af om ze te martelen.

Maar de mensen, de mensen werden het ergste gestraft voor hun wandaden tegen de Heer. Ze werden in groepen verdeeld in geëxecuteerd te worden, voordat ze in de hel kwamen. Een groep werd levend gekookt. Een andere groep werd de darmen uitgetrokken, waarna ze hieraan opgehangen werden. Een volgende groep werd verbrand aan de staak. En de laatste groep werd in een put gegooid om te verhongeren. Na vele weken begonnen ze elkaar op te eten. Na nog meer weken stierven de laatsten.

Eenmaal in de Hel ging het ze natuurlijk niet beter. Ook zij werden in dezelfde boeien geslagen als Justkidding en de duivel. Alle veroordeelden werden constant gemarteld door de engelen, en de diepte huilden en knarsetandden ze. Niets of niemand kon eruit zonder de toestemming van de Heer, en hij zag alles.

De planeet werd weer uit de Hel gehaald. The Virus ging weer heersen over de bunker. Ook hij werd onsterfelijk. Toen er weer mensen gemaakt werden door de Heer, gingen zij de bunker bewaken, met ontelbaar veel verdediging. Natuurlijk waren zij ook immuun tegen ziektes, en als ze toch besmet zouden raken door iets (zoals verraderlijke gedachten) zouden ze sterven. De kracht van Justkidding hing nog steeds over de planeet, dus wanneer iemand vanaf de ruimte naar de planeet keek, zou hij/zij sterven. Dit gold niet voor de Heer en zijn engelen, of voor The Virus want die kon niet dood.

Jaren in hel

Vast geketend en kon geen kant op.
Maar, The Virus vergat iets, dat iets kon hem nog wel eens zijn dood worden!

Justkidding;" Man, Hoe moet ik nu communiceren met Satan?"
Engel;" Haha! Dat kun je niet! "
JustKidding;" Zucht, Je hebt gelijk" ***Maar zeker niet, GHahaha!!!***
Justkidding had een plan, een plan die niemand verwacht had.
Hij gebruikte telepathische gedachten overgang. Zonder te spreken en alleen maar te concentreren op de woorden, en op satan.
Zo kon hij met Satan praten.
Maar dat was niet genoeg het enigste wat ze konden was praten...

Weken gingen voorbij

Satan; " *** Justkidding, Ik heb een idee! ***"
JustKidding; " ***O, vertel het me!***"
Satan; " ***Nou je kon toch uit je lichaam komen met je ziel? *** "
Justkidding; "*** Shit! Dat klopt!!!***"

Justkidding ging met zijn ziel uit zijn lichaam en kwam naar Satan...
Met verbazing ging de engelen dood rondom Satan, dit kwam door de kracht die uit mijn ziel branden.
Satan; " WOw! We kunnen nog winnen! "
JustKidding;" Nee, Ik heb een beter Idee"
Satan;" O ja? "
Justkidding; " Nou kijk ik ga met mijn ziel naar een nieuwe planeet, op die planeet creëer ik een nieuw lichaam.
Daarna ga ik een leger maken en onderzoeken doen, om onze kettingen los te krijgen om mijn echte lichaam te bevrijden"
Satan; " Dat is slim, maar deze engelen die zijn nu dood dan komen ze er toch achter!?"
JustKidding; " Nee, Ik maak ze weer levend en ik zorg dat jij de martelingen niet voelt."

Uren gingen voorbij en niemand had iets gemerkt.
Justkidding kwam aan op een nieuw planeet hij maakte een bunker onder de grond en maakte een nieuw lichaam voor zichzelf.
Er ontstonden nieuwe wezens, wezens die niemand ooit gekend had,
Wezens die je niet kon zien maar die zo sterk waren als de engelen des hel.

Generaal Engel des hel; " We hebben iets uitgevonden kom kijken! "
JustKidding; " Show me the way..."

Eenmaal daar bij het onderzoeklap.

Generaal; " Met deze armband kun je, je zelf maken zoals je ziel is"
JustkIdding; "Zeer boeiend, maar wat heb ik eraan?"
Generaal; " Nou als je samen met deze armband naar Satan gaat kun je hem los maken zonder dat iemand het merkt, daarna kun je hiermee naar de nieuwe planeet vliegen"

Enkelen uren later kwam Justkidding aan bij de hel...
Justkidding; "Satan gebruik dit armbandje doe het om en je kunt weg!"
Samen vlogen JustKidding en Satan weg zonder dat iemand het merkte.
Eenmaal op de planeet aangekomen.

Satan; " Wow het ziet er hier prachtig uit"
Justkidding; " Ja zeker ik straal je over met mijn energieën zodat de monsters je niet aanvallen"
Generaal;" Justkidding, we hebben een probleem! God weet nu dat je met satan weg bent gevlogen! "
Satan;" Shit, dat klopt want hij kon je niet zien toen je met je ziel weg ging. dat was onmogelijk maar nu dat je mij weg haalde zag hij je! "
Justkidding; "Ach, maakt niet uit we zijn verlopig veilig"

Aantal jaren later...

Justkidding; " Ons leger is zo groot we kunnen gaan aanvallen als we willen."
Satan; " Goed idee!"
Generaal;" Ik deel de armbanden uit! "

Op weg naar de bunker...

Generaal; " Zo het leger staat klaar we kunnen ongezien binnen komen."
Justkidding; "Goed doe het, maar val meteen aan alles wat je ziet maar kijk uit voor De Heer en voor The Virus!:
Generaal; " Wordt geregeld!"
Eerst werden al de dementoren bevrijd met de zelfde armbanden als de mystieke wezens droegen.
Het leger was zo groot, Zo groot dat zelfs god alleen het niet aan kon, en de engelen nodig had!

Satan; " Haha, wat is De heer toch een dom oor soms!"
Justkidding;" Hoe bedoel je?"
Satan;" Nou als het leger verraadelijke gedachten kregen zouden ze dood gaan"
Generaal;" Nou Justkidding en jij kunnen toch mensen goed manipuleren?"
De eerste mens werd gemanipuleerd en ging dood toch moesten ze het op groten schaal proberen.
Door heel The Bunker klonkt de stem van Justkidding.
Justkidding; " JK is terug samen met satan!!! MWhauhauhaa! NU nog sterker! "
Vele mensen wilden JK helpen zodat ze niet gestraft werden.
Velen gingen dood daardoor helaas waren er nog een aantal over.
De mystieke wezens en de dementoren vielen al de mensen aan.
Het waren er teveel NIEMAND kon tegen deze wezens en dementoren het was gewoon niet mogelijk.
Engelen werden vermoord mensen werden geslacht niets was over The Virus en De heer waren over.
Drie kwart van het leger was over al de dementoren en wezens vielen The Virus en De heer aan.
Maar ze konden niet winnen nog een aantal duizend waren over van de miljarden en The Virus ging maar niet dood.
Maar dat kon ook niet! toch werd hij en god uitgeput totaal uitgeput.

Satan;" Justkidding KOM! Ik pak god en jij pakt The Virus!"

Het gevecht ging door dementoren vielen nog aan en de wezens hielpen ook.
The Virus moest mijn aanvallen weerstaan en ook de aanvallen van de wezens en dementoren.
The Virus werd zo moe, dat hij flauw neer viel.
Snel ging Justkidding naar satan nog honderden wezens van de miljarden waren over.
Ze vielen De heer aan Satan Justkidding de Generaal en de wezens.
God was bang om te verliezen hij gaf zich over.
Maar God gaf zich niet zomaar over hij vloog weg naar de universum weg van de bunker.

Even later.

Satan;" Ughe ughe, pff. Justkidding we moeten van ze af. ughe "
Justkidding; " Ja, ja ik weet het maar ik ben zo moe."
Generaal;" Ik regel het wel!"

The Virus werd vastgebonden door de zelfde kettingen. speciale kracht werd over hem uitgezonden zodat hij niet kon denken ook geen telepathische gedachten kon verzenden.
Hij werd gemarteld het zelfde werd hem aangedaan zoals ze Justkidding en satan iets aangedaan hadden.
Af en toe kwam Justkidding om hem met een geweldigen kracht aan te vallen zodanig dat hij weer helemaal uitgeput was.
Ook werd de kamer omsingeld met een kracht een grote kracht waar je niet zomaar doorheen kon.
Zo'n kracht dat zelfs Justkidding er niet doorheen kon zelfs niet als Justkidding en satan zijn krachten samen bungelden.
Alleen een kracht kon er doorheen dat was de kracht om The Virus uit te putten.

Maanden gingen voorbij.

Generaal;" Justkidding, we hebben een nieuw wezen ondekt"
Justkidding;" O, ik kom kijken"

Grrrrr ging het geluid in de kamer.
Het was een hond, maar niet zomaar een hond het was een 3 koppige hond!
Justkidding;" Wat heb ik eraan?"
Generaal;" Nou hij heeft ook krachten"*
!@#$***0!@#$BOOOO*OOOO*OOOOOOOO!@#OOO*OOOOOOO!@#$OOMMM$M ZOEEEE*EEEEEF****@!%@&
Ging het er kwam een blauwe staal zolicht dat iedereen een andere kant op keek.
Justkidding;" WOW! hier kunnen we iets mee!"
De honden werden overal neer gezet meer dan 100.000 waren er geboren overal waren ze.
Maar wat deden ze precies?
Een dementor vloog per ongelijk door een velt waar niemand mocht komen behalve Justkidding Satan en de honden.
De dementor was weg gestraald en kwam in de kamer waar The Virus zat.
The Virus schrok en schoot zijn laatste kracht weg die hij gespaard had op de dementor en hij ging dood. (Correctie de dementor ging dood, The Virus niet)
Justkidding;" Prachtig dit moeten we houden!"

Weken gingen voorbij.

Professor;" Satan en Justkidding we hebben een middel uitgevonden, als je dat middel in neemt dan kun je niet moe worden!"
Justkidding;" IK eerst! "
Satan en de professor en justkidding en de generaal namen het drankje in.
Slok slok, Satan;" lekker smaakt ook nog goed! "
Professor;" Nu heb ik nog een drankje maar daarvoor heb ik Satan's DNA nodig"
Het mengsel werd gemaakt.
Professor;" Kijk als je dit in neemt heb je geen gevoel, je voelt geen pijn je hebt geen gevaarlijke gedachten die de wereld in gevaar zou kunnen brengen.
En het maakt je ook nog eens immuun tegen ziektes.
Alle honden wezens en dementoren namen het in.
De kracht van Justkidding was nog over de aarde, maar nu was ook de blauwe kracht eromheen
Als je in die blauwe kracht kwam met je ziel of met wat dan ook zou je gestraald worden 1miljard lichtjaren weg van de planeet.

Overal in de planeet werden bomen water grond planten dieren geplaatst.
Apen die bommen gooide.
Konijnen die ontploffen.
Kippen die giftige eieren legde.
Maar ook koeien die kogels schoten.
Ook normale dieren waren er ook.
En Micheal was ook met god mee gegaan natuurlijk

Einde:

We zijn bij het einde aangekomen helaas…. Het verhaal kan niet spectaculair aflopen omdat ik nog bezig bent met het schrijven, maar als je het verhaal wilt afmaken mag je natuurlijk wel een VE2 (versie EDIT 2) aanmaken zodat mensen ook jou verhaal kan lezen.


Schrijver note: Bedankt voor het lezen van ’t verhaal, ik hoop dat je genoten hebt!
O, en misschien komt er een gevolg… Maar dat zien we nog wel!


Aantal keer bekeken: 2449
Waardering: 6.07 op 10
Geef een cijfer:

Alle rechten voorbehouden 2005-2020 - www.verhalenlezen.nl


Verhalen

Wilt u een verhaaltje lezen uit één van de onderstaande categorieën? Klik dan gewoon op een categorie en u komt op de pagina met de verhalen van deze bepaalde categorie.

Verhalen posten

Hebt u zelf een verhaaltje geschreven? Of een onvergetelijke blunder tegengekomen, of iets anders. En je wilt er anderen mee amuseren, lezen? Met verhalenlezen.nl kan dat geen probleem zijn. Klik hier om een verhaal te posten!


Statistieken

Totaal verhalen: 5185
Totaal categorieën: 10
Totaal 26 bezoekers online