Verhalenlezen.nl - Voor al uw verhalen en sprookjes. Ook hebben we liefdes verhalen en erotische verhalen.

Een onvergetelijke huwelijksdag.

U leest om dit moment het verhaal Een onvergetelijke huwelijksdag gepost door Herman de Veer. Dit verhaal is gepost in de categorie erotische verhalen. Wilt u een zelf geschreven, of een mooi verhaaltje posten? Klik daarvoor hier.

Wilt u terug naar erotische verhalen?
Categorie: erotische verhalen
Gepost door: Herman de Veer
Gepost op: 2006-11-18

Verhaal:

Een onvergetelijke huwelijksdag
Marja en Frans zouden binnenkort vijf jaar getrouwd zijn en hadden besloten om hun huwelijksdag een apart tintje te geven. Ondanks dat ze heel gelukkig met elkaar waren, bekroop hen steeds vaker het gevoel iets te kort te komen op seksueel gebied. Ongeveer een jaar geleden hadden ze bij toeval ontdekt dat zij allebei nogal onderdanig ingesteld waren. Hun voorkeuren voor SM waren zodoende al snel duidelijk geworden, maar de spelletjes die ze op dat gebied speelden gaven niet veel bevrediging. Uit nood geboren bepaalde Frans meestal de gang van zaken, maar veel plezier beleefden zij daar niet aan. Uiteindelijk hadden zij de stoute schoenen aangetrokken en gereageerd op een advertentie van een dominant echtpaar. Een regelmatig terugkerende annonce in een SM-blad had hun aandacht getrokken.
De correspondentie was snel en soepel verlopen. Zonder noemenswaardige problemen of strubbelingen was er een afspraak gemaakt voor de laatste vrijdag van de maand. Op die dag zouden Marja en Frans precies vijf jaar getrouwd zijn. Het paar woonde in dezelfde regio, dus de afstand vormde ook al geen bezwaar. Met het oog op visite en andere aanloop op die dag, was afgesproken dat het stel pas rond middernacht zou komen. Beide echtparen waren bovendien van mening dat dit late tijdstip nog een extra dimensie aan de ontmoeting zou geven.

De kennismaking verliep boven verwachting. Eerder op de avond waren Marja en Frans nog enigszins zenuwachtig en gespannen geweest. Zij werden echter al snel op hun gemak gesteld door de vele sappige verhalen en anekdotes van het oudere stel. Uit alles bleek dat deze mensen al vaker met het bijltje gehakt hadden en precies wisten waar ze het over hadden. Dat was ook niet verwonderlijk gezien het feit dat zij ruim twintig jaar ervaring op dit gebied hadden.
Na het nuttigen van een hapje en een drankje werd unaniem besloten om dan maar eens te beginnen. Er was afgesproken om de eerste keer een mild en verkennend bondage-spel te proberen. In de slaapkamer lagen alle attributen al klaar en het duurde niet lang of Marja en Frans stonden naakt en ietwat onzeker te wachten op de dingen die zouden komen.
Als eerste was Frans aan de beurt om kennis te maken met de aanpak van het echtpaar. Snel en vakkundig werden zijn handen, voeten en knieën bij elkaar gebonden. Pikant detail was het extra stuk touw dat vanaf zijn polsen naar zijn geslacht liep en daar vastgeknoopt was. Deze listige verbinding trok zijn handen stevig tegen de onderkant van zijn rug. Bovendien had elke beweging meteen gevolgen voor zijn afgebonden geslacht. Onaangenaam scheen dit echter niet te zijn, want een eerste reactie was al goed merkbaar. Enigszins lacherig werd daarna de aandacht op zijn vrouw gericht. Marja werd op precies dezelfde manier vastgebonden. Zij voelde het touw haar liesstreek binnendringen en keek benieuwd toe waar bij haar het andere eind vastgemaakt zou worden. Dat bleek geen probleem: het resterende gedeelte werd tussen haar dijbenen vandaan getrokken en geroutineerd om haar middel gewikkeld. Vervolgens werden haar ellebogen tegen elkaar gedrukt en met een laatste stuk touw vastgebonden.
De trefzekerheid en snelheid waarmee dit allemaal in zijn werk ging, begon bij Marja gemengde gevoelens op te roepen. Wat weten wij eigenlijk van deze mensen? vroeg zij zich af. Goed beschouwd hebben wij tot nu toe alleen maar over SM gepraat. Andere onderwerpen zijn niet of nauwelijks aan de orde gekomen. En ook tijdens de briefwisseling is hier nooit veel nadruk op gelegd, dacht zij bij zichzelf. In feite weten wij niet eens waar ze precies wonen. Alle correspondentie was immers verlopen via het SM-blad, drong het tot haar door.

Meer tijd voor overpeinzingen kreeg zij niet, want er werd een grote knevel voor haar gezicht gehouden. Een vinger tikte op haar wang en gebaarde dat zij haar mond moest opendoen. Lichtelijk verbaasd gaf zij hier gevolg aan. Meteen voelde zij een penisachtig mondstuk binnendringen. Even later werden de riempjes van de knevel achter haar hoofd vastgezet.
Nu begon Marja zich echt wat zorgen te maken. Zij had toch immers vooraf duidelijk aangegeven zij dit soort dingen niet wilde? Zelfs bij de onschuldige spelletjes die Frans en zij speelden, had zij gemerkt dat zij het niet prettig vond om gekneveld te worden. Gelijktijdig realiseerde zij zich echter dat de huidige opzet niet te vergelijken was met eerdere ervaringen. Nooit eerder was zij zo vakkundig vastgebonden. Enigszins ongerust keek zij naar haar man, maar die moest blijkbaar nog wennen aan de situatie en scheen niets in de gaten te hebben.
Al snel werd duidelijk dat het paar zo zijn eigen ideeën had over de richting van het spel. De vrouw wendde zich tot Frans en werkte hem met zachte drang de aangrenzende logeerkamer in. Met een tevreden glimlach op haar gezicht sloot zij de tussendeur achter zich. Haar man liep naar het bed en begon zorgvuldig de meegebrachte spullen te rangschikken. Marja maakte van de gelegenheid gebruik om ongemerkt haar boeien te testen. De geraffineerde bindingen gaven echter geen centimeter mee. Een blik op haar bovenlichaam deed haar nu ook beseffen waarom haar ellebogen zo strak bij elkaar gebonden waren. Haar zware borsten staken ongewoon fier en brutaal naar voren. De ervaren man vond dit kennelijk nog niet genoeg, want hij kwam op haar toe met een handvol dikke elastieken. Langzaam en nauwkeurig begon hij deze over de volle borsten te schuiven. Gefascineerd keek Marja naar het effect van de windingen. Haar buste begon steeds verder op te zwellen en de tepels voelden hard en warm aan. Af en toe bekeek de man het resultaat van zijn inspanningen en liet plagend zijn handen over haar lichaam gaan.

Marja's gemoedsrust werd er niet beter op toen de man even later een strop om haar nek deed. Niet-begrijpend volgde zij zijn blik naar het plafond. Daar bleek een kleine haak te zitten die waarschijnlijk ooit gebruikt was voor een lamp of plant. De man trok een stoel bij en probeerde het touw vast te maken. In eerste instantie lukte dat niet erg, maar toen hij Marja opdracht gaf om op haar tenen te gaan staan, bleek dat net voldoende om het uiteinde te kunnen vastknopen. Met een voldaan gezicht stapte de man van de stoel af en pakte een zweep van het bed.
Ook op dit gebied toonde hij zich een ware meester. Marja's hele lichaam werd uitvoerig onder handen genomen. De man hanteerde de zweep echter op een dusdanige manier dat de pijn nooit ondraaglijk werd. Blijkbaar lette hij scherp op haar reacties en stemde daar zijn slagen op af. Dat nam niet weg dat er gaandeweg meer van een afranseling dan van een SM-spel sprake was. De man liep voortdurend om haar heen en bespeelde haar lichaam van alle kanten. Wild heen en weer draaiend trachtte Marja aan de geseling te ontkomen, maar keer op keer trof de zware zweep moeiteloos z'n doel.
Na ongeveer een half uur laste de man een pauze in en ging een kijkje nemen in de logeerkamer. Verhit en enigszins verward nam Marja de situatie eens op. Haar geteisterde lichaam voelde aan alsof zij de hele dag in de zon had gelegen. Haar bovenlichaam vertoonde een onwezenlijke aanblik door de talloze rode strepen en striemen. Door haar uitgerekte houding leek het bovendien wel of elke vezel in haar lichaam om aanraking schreeuwde. Ondanks alles merkte zij bij zichzelf een behoorlijke opwinding. Weliswaar voelde zij nog steeds onvrede en irritatie over de geschonden afspraken, maar aan de andere kant liet de strenge aanpak haar niet onberoerd. Door de half geopende deur kon zij bovendien horen dat zich in de logeerkamer een soortgelijk tafereel afspeelde met haar echtgenoot.

Na terugkeer van de man had Marja zich min of meer verzoend met nog meer bizarre ervaringen. Dat scheen echter mee te vallen. Hij vertelde haar dat hij met zijn vrouw afgesproken had om over een uurtje te stoppen. Zij zouden dan met elkaar het spel nog eens doornemen en alle belevenissen de revue laten passeren. Tot die tijd zou hij wat meer aandacht besteden aan de erotische kanten van SM, verklaarde hij met een dubbelzinnige glimlach.
Na nog een borrel ingeschonken te hebben, begon de man zich uit te kleden. Hij kwam op Marja toe en maakte het touw boven haar hoofd los. Zonder haar verkrampte benen rust te gunnen, dwong hij haar op de knieën. Een zijdelings blik op zijn geslacht deed Marja al snel beseffen wat de bedoeling was van haar nieuwe positie. Nauwelijks verbaasd realiseerde zij zich dat dit soort intimiteiten ook niet bepaald tot de afspraken behoorden. Met op haar lichaam nog de sporen van de eerdere gebeurtenissen, waagde zij het echter niet om te protesteren of verzet te bieden.
Het duurde niet lang of de man verwijderde de knevel en wees op zijn stijve lid. Terwijl zij gehoorzaam haar mond begon te gebruiken, keerde de ergernis terug over het kinderlijke gemak waarmee zij en haar man zich hadden overgeleverd aan het stel. Ook drong het tot haar door dat ze in feite geen enkele voorzorgsmaatregel hadden genomen. In het begin van de ontmoeting had zij zich zelfs nog laten ontvallen dat Frans en zij geen bijzondere plannen voor het weekend hadden. Alle boodschappen waren al gehaald, en visite of familiebezoek werd niet meer verwacht. Goed beschouwd weerhield niets het echtpaar ervan zich nog urenlang ongestoord te amuseren.

Dat onbehaaglijke voorgevoel bleek geen hersenschim. De rest van de nacht lette het dominante stel nauwelijks nog op de gemaakte afspraken. De meeste gebeurtenissen speelden zich af op het gebied van harde en perverse SM. Stevige afranselingen werden afgewisseld met seksuele varianten. Regelmatig vulde de man Marja's mond, terwijl zijn vrouw ondertussen druk bezig was in de logeerkamer. De dichte tussendeur kon niet verhinderen dat het suizende geluid van de zweep goed hoorbaar was. Af en toe viel het een tijdje stil en hoorde zij in de verte een licht gekreun en gehijg. Marja vermoedde dat de veeleisende vrouw dan een nieuw hoogtepunt verlangde van haar ingesnoerde echtgenoot.
Veel tijd om daarover na te denken kreeg zij niet, want zij had zelf genoeg aan haar hoofd. Haar meester leek onvermoeibaar en penetreerde haar minstens eenmaal per uur. Ondanks haar weerzin werd zij voor het eerst van haar leven ook in haar achterste genomen. Met een vuurrood hoofd moest zij voor zichzelf bekennen dat deze aparte ervaring niet eens onprettig was. De hele nacht bleef zij stijf vastgebonden en voelde na elke rustpauze de harde zweep weer op haar machteloze lichaam. Gaandeweg kende het hele ritueel geen verrassingen meer voor haar. Maar ook de ervaren man wist dat hij met voltreffers op haar borsten en billen weer voor de juiste stemming kon zorgen.
"Nou ja," dacht Marja ironisch, na de zoveelste vrijpartij: "Het is in ieder geval een onvergetelijke huwelijksdag geworden..."

Aantal keer bekeken: 15658
Waardering: 6.17 op 10
Geef een cijfer:

Alle rechten voorbehouden 2005-2020 - www.verhalenlezen.nl


Verhalen

Wilt u een verhaaltje lezen uit één van de onderstaande categorieën? Klik dan gewoon op een categorie en u komt op de pagina met de verhalen van deze bepaalde categorie.

Sex chatten met:

Verhalen posten

Hebt u zelf een verhaaltje geschreven? Of een onvergetelijke blunder tegengekomen, of iets anders. En je wilt er anderen mee amuseren, lezen? Met verhalenlezen.nl kan dat geen probleem zijn. Klik hier om een verhaal te posten!


Statistieken

Totaal verhalen: 5185
Totaal categorieën: 10
Totaal 5 bezoekers online