Verhalenlezen.nl - Voor al uw verhalen en sprookjes. Ook hebben we liefdes verhalen en erotische verhalen.

Harry de Huisspin.

U leest om dit moment het verhaal Harry de Huisspin gepost door AnonieM. Dit verhaal is gepost in de categorie spannende verhalen. Wilt u een zelf geschreven, of een mooi verhaaltje posten? Klik daarvoor hier.

Wilt u terug naar spannende verhalen?
Categorie: spannende verhalen
Gepost door: AnonieM
Gepost op: 2007-9-20

Verhaal:

Harry de Huisspin
Er was eens een spin genaamd Harry. Hij was niet zomaar een spin, o nee, hij was een zeer heldhaftige spin! Hij was de aanvoerder van een groot spinnenleger! Als zijn soldaten honger hadden, kon hij ze niet altijd voeden, als zijn soldaten moe waren, kon hij ze niet altijd laten rusten. Maar als zijn soldaten hun visie en strijdlust verloren, deelde hij de zijne met hen.

Nu had Harry met zijn machtige leger de opdracht gegeven om de mooiste hoek van de slaapkamer te omsingelen en zo te veroveren. In die hoek leefde Keesjeh, een kruisspin, een zeer slimme spinnenkoning met zijn volk.

Het spinnenvolk in de hoek was niet sterk genoeg voor het leger van Harry, maar uit de rest van de kamer was hulp ingeroepen door Kees! Zo kwamen van achter het bed en van onder de kast legers aan om Keesjeh te helpen en Harry begon te vrezen dat dit zijn ondergang zou worden. Gaf Harry zich over? Vluchtte Harry nu het nog kon? Nee! Daar was Harry te dapper voor, hij zou vechten! Vechten voor zijn leger, vechten voor zijn volk en vechten voor zijn eigen eer.

Harry bouwde met zijn leger een fort om de slaapkamerhoek en wachtte. Dat wachten was afschuwelijk, zijn mannen werden ongeduldig, de hele dag keken ze uit over het plafond en over de muren, met hun acht ogen zoekend naar vijandige troepen spinnen. O konden ze maar vechten! Konden ze maar iets doen! Maar nee, ze moesten wachten, wachten, zo lang..

In de hoek begonnen de kruisspinnen ontzettende honger te krijgen. Alle muggen en vliegen werden door Harry tegengehouden voordat ze de hoek hadden bereikt. Kleine kruisspinnen stierven en vrouwen en mannen vermagerden sterk.

Toen nam kruisspin Kees een besluit. Het was het meest afschuwelijek besluit dat hij ooit had kunnen nemen, maar hij moest wel, anders zou zijn hele volk sterven. Hij deed hetvolgende: In het dorp was veel te weinig voedsel over om iedereen te voeden. De mannen in het dorp had hij nodig om te vechten, maar de vrouwen, kinderen en bejaarden waren eigenlijk overbodig, zij konden niks doen voor het volk. Dus zette hij hen allemaal de hoek uit, opdat er voorlopig nog genoeg voedsel zou zijn voor de spinsoldaten. De vrouwen, kinderen en ouderen stonden nu tussen de slaapkamerhoek en het fort van de dappere Harry in en huilden en schreeuwden.

De soldaten in het fort van onze geliefde huisspin Harry kregen medelijden en smeekten hun aanvoerder om de vrouwen, kinderen en ouderen binnen te laten in het fort en hen te voeden, opdat ze geen hongerdood zouden sterven. Maar Harry hechtte meer waarde aan zijn verstand dan aan zijn gevoel. Als hij allen binnen zou laten, zou hij precies doen wat Kees van hem verwachtte en zouden zijn eigen mannen verhongeren. Dus beval hij de poorten te bewaken en de zieke en graatmagere spinnen buiten te laten.

Zo stierven talloze spinnen een afschuwelijke dood, hun laatste woorden waren smeekbedes voor de mannen in het dorp en de soldaten van Harry, om hen te redden, maar het mocht niet baten. Dit drama deed de mannen in het dorp veel verdriet. Zij hadden hun eigen ouders, vrouwen en kinderen zien sterven en hadden er niets aan gedaan. Dit verzwakte hen en dat zag Harry, en hoewel hij ook verdrietig was dat zoveel onschuldige spinnen zojuist de dood hadden gevonden voelde hij ook hoop en opluchting. Hij zou nog kunnen winnen!

Net toen hij zich dat bedacht kwam één van zijn soldaten aankruipen, roepend: 'Aanvoerder Harry! Ze zijn er! De spinnen van onder de kast en de spinnen van achter het bed! Er zijn zelfs wat spinnenvolken van achter het schilderij bij de trap gekomen om ons aan te vallen!'

Harry beval zijn strijdlustige soldaten vooral de zwakke plekken van het fort goed te bezetten en te vechten voor zijn volk. De spinnen hadden weer nieuwe moed en vochten zoals ze nog nooit gevochten hadden. En na uren lange strijd, waarbij poten werden afgehakt en rompen doormidden werden gescheurd trokken alle vijandige troepen zich terug en kwam Harry als winnaar uit het gevecht.

Kees kwam langzaam en met gebogen hoofd zijn dorp uitkruipen, hij kroop tot aan de poten van Harry en boog daar door zijn acht poten. ' Heer Harry, hierbij.. geef ik me over.' zei hij. 'Neem mijn dorp, neem deze slaapkamerhoek en bouw er uw eigen vesting, maar laat mijn mannen leven.'
Met tranen in zijn ogen vervolgde hij: 'Neem al onze bezittingen, de sieraden van onze vrouwen, onze paarden, onze wapens, maar laat ons leven, opdat wij onze spinnengoden kunnen blijven vereren, opdat onze voorouders nooit vergeten zullen worden.'

En Harry liet Kees gaan, samen met de overgebleven, uitgehongerde mannen en nam de hoek in. Zijn missie was geslaagd en hoewel veel van zijn mannen gesneuweld waren en hoewel hij veel kinderen en vrouwen dood had zien gaan, was hij toch opgelucht. Het was hem gelukt! De hoek was van hem!

Dit was het verhaal van Harry de Huisspin, de dapperste spinnenaanvoerder van de slaapkamer.


Aantal keer bekeken: 4015
Waardering: 6.56 op 10
Geef een cijfer:

Alle rechten voorbehouden 2005-2021 - www.verhalenlezen.nl


Verhalen

Wilt u een verhaaltje lezen uit één van de onderstaande categorieën? Klik dan gewoon op een categorie en u komt op de pagina met de verhalen van deze bepaalde categorie.

Verhalen posten

Hebt u zelf een verhaaltje geschreven? Of een onvergetelijke blunder tegengekomen, of iets anders. En je wilt er anderen mee amuseren, lezen? Met verhalenlezen.nl kan dat geen probleem zijn. Klik hier om een verhaal te posten!


Statistieken

Totaal verhalen: 5184
Totaal categorieën: 10
Totaal 11 bezoekers online